font-help

এই পোস্টটি 1,890 বার দেখা হয়েছে

তানি তুল্ ।তরুন কুমার চাকমা

তরুন কুমার চাকমা

তানি তুল্

 

কমলে কোন্ দিনত্ ঘুরি ফিরি তরে চেই

তারা ধক্যা জ্বলিব্যা ম মনান’ কায়

ফাগুন এযে আহ্জি আহ্জি তুমবাজ ফুলে ফুলে

বিঝু গেলে বিঝু এযে থান্ পেই মুরে মুরে

পিবলক্ ত ম মনান থান্ পেই আমিঝে

দ্বি চোগোত কি তোগেই থেই থেই থেই ফুরিউধে

ভাবিচা সমারী কধা কনা দেঘা অণা ভারী দুরোত নয়

যদে পদে লাঘত্ পানা তুয়া কিত্যায় মনে কয়?

কাণায় কাণায় এক অহ্লে এক্কোরে এক  অহ্ণা

সে আহ্ঝার দরিয়েন পেচ্ খুলি সিনি গেল

কুলুক অল’ আঝানি মনানত্ জ্বলি রল’

বেলানে কন’ দিন জুন পহ্র ন দেঘে।

চানানে কন’ খেব বেল’ পহ্রত আহ্জে।

তে তারে তোগেই চায়, সুপ পেলে চুপ ন পায়

মুইয় তোগেই অহ্রান অলুং তুই থাক গায় গায়

বৈজেক এলে ভাজেই দিস্ ঝর’ লগে দুখ্যানি

দেবা কালাত্ ন কানিচ্ গুরুঙর র শুনি

দমদমা ভূইয় ধক্ বাজুক বাজাক জীবনান

আহ্দদে ধোক্ ধোগীত এদ’ নয় আর গাভুর কাল

সেত্যায় এ বিঝুত্ ত নাঙে দ্বিবে ফুল ভাঝেলুং

রিপ রিপ ধুজুরী র পেলেয়ো কোচপেই টানি তুল

এই বিভাগের আরো পোস্ট

Tags: